Kamis, 31 Januari 2013

Dongeng - Si Kabayan Ngala Tutut

   Cēk Ninina, "Kabayan ulah hēēs beurang teuing. Eweuh pisan gawē sia mah, ngala-ngala tutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung lauk."
   Cēk si Kabayan, "Ka mana ngalana?"
   Cēk ninina, "Ka ditu ka sawah ranca, nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru geura."
   Lēos Si Kabayan leumpang ka sawah nu meunang ngagaru. Di dinya katēmbong tututna loba, lantaran caina hērang, jadi katēmbong kabeh. Tututna pating golētak.
   Tapi barang ditegas-tegas ku Si Kabayan katēmbong kalangkang langit dina cai. Manēhna ngarasa lewang neuleu sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajeungkal-sajeungkal acan, siga jero sotēh kalangkang langit.
   Cēk Kabayan dina jero pikirna, "Ambu-ambu, ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana ēta tutut tēh? Lamun nepi ka teu beunang, aing ēra teuing ku Nini. Tapi ēta tutut teh sok dialaan ku jalma. Ah, dēk dileugeutan baē ku aing."
   Geus kitu mah Si Kabayan lēos ngala leungeut. Barang geus meunang, dibelitkeun kana nyērē, dijejeran ku awi panjang, sabab pikirna dēk ti kajauhan baē ngala tututna moal dekeut-dekeut sieun ti kecebur.
   Si Kabayan ngadekul, ngaleungeutan tutut mēh sapoē jeput, tapi teu ayabeubeunanganana, ngan ukur hiji dua baē. Kitu ogē lain beunang ku leungeut, beunang sotēh lantaran ku kabeneran baē. Tutut keur calangap, talapokna katapelan ku lengeut tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal beubeunangan pisan, sabab ari di jero cai mah ēta leungeut tēh teu daēkan napel, komo deui tutut mah da aya leuleuran.
   Di imah ku ninina didagoan, geus ngala salam, sērēh jeung konēng keur ngasakan tutut. Lantaran ambleng baē, tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak Si Kabayan keur ngaleungeutan tutut.
   Cēk ninina, "Na Kabayan, ngala tutut dileungeutan?"
   Cēk Si Kabayan. "Kumaha da sieun tikecebur, deuleu tuh sakitu jerona nepi ka katēmbong langit."
   Ninina keuheuleun. Si Kabayan disuntrungkeun, brus ancrub ka sawah.
   Cēk Si Kabayan, "Heheh...ēl da dēēt."

Sumber : LKS Basa Sunda         
http://bujanggamanik.wordpress.com 

3 komentar: